Đặt phòng Thông tin đặt phòng
 • Loại phòng
 • Giá:
 • Số lượng
 • V.I.P
 • 1.800.000 VNĐ
 • FAMILY
 • 800.000 VNĐ
 • DELUXE
 • 600.000 VNĐ
 • SUPERIOR
 • 450.000 VNĐ
 • STANDARD
 • 380.000 VNĐ


Tổng tiền: 800,000 VNĐ
Thông Tin

Phuong Nga Hotel

Phuong Nga Hotel